Bingo för älskarinnan

Det är inte varje dag som Aftonbladet nämner bingo och när det sker är det oftast inte en referens till själva spelet, men man får vara glad för det lilla. I dag är det den franske presidenten Hollandes älskarinna som fått bingo.
Hennes hämndbok efter att ha blivit dumpad, säljer nämligen som smör.