Bota ensamhet med bingo

En amerikansk studie som presenteras i Aftonbladet visar att ensamhet är livsfarligt. Det är enligt studien lika farligt som alkoholism och farligare än fetma eller att röka 10 cigaretter om dagen.

I bingohallarna såväl online som de verkliga finns det gott om möjligheter att träffa folk. I bingochatten finns det alltid möjligheter att komma till tals och man kan ofta träffa vänner som man kan ha trevligt med.

http://www.bingon.com

Att pröva bingo är verlkligen ett hett tips för alla som känner sig ensamma!