I salamanderns våld

Salamndern är ett mystiskt groddjur, få har sett en och de är på grund av sin sällsynthet givetvis fridlysta. Ett byggföretag som vill bygga lyxlägenheter i tennisorten Båstad har nu hamnat i trubbel på grund av salamandern. Enligt Aftonbladet har Salamander upptäcks inom området och nu är bygget stoppat.

Så se upp för Salamandern!